En els propers mesos finalitzen uns 3.500 contractes de lloguer al barri de Sant Antoni. Això implica que 3.500 famílies poden estar en risc d’expulsió de les seves llars, bé per les pujades astronòmiques de la renda mensual, bé perquè el propietari decideix que ja no els hi interessem com a veïns perquè volen un altre perfil que consideren que poden pagar uns preus que no estan a l’abast de gairebé cap família.

Per això és molt important que coneguis els teus drets!

EL QUE HAS DE SABER DELS DRETS DEL/A LLOGATER/A

• El propietari ha de garantir les condicions necessàries perquè l’habitatge sigui habitable al llarg del contracte. Ha de fer les reparacions necessàries de caràcter urgent i, si no ho fa, pagar-li’n el cost al llogater
• El propietari no pot pertorbar l’arrendatari en l’ús i la possessió pacífica de l’habitatge
• L’arrendador no pot exigir el pagament anticipat de més d’una mensualitat
• L’arrendatari ha de rebre el justificant per escrit dels rebuts que facin referència a la renda mensual i que acreditin tots i cadascun dels conceptes pels quals el llogater està pagant
• Amb caràcter obligatori, l’arrendador ha de justificar totes les despeses, en general, que provoquin un augment de la renda pactada inicialment, amb rebuts, factures d’obra, etc.
• L’arrendatari ha de tenir garantit el lloguer durant un període mínim de tres anys prorrogables per petició pròpia adreçada al propietari
• Amb caràcter obligatori, l’arrendador ha de comunicar a l’arrendatari l’actualització de la renda un mes abans que tingui lloc
• L’arrendatari ha de recuperar la fiança quan acabi el contracte, sempre que no hi hagi desperfectes a l’habitatge. Si el propietari es nega a retornar-la, el llogater té dret a exigir que li expliqui els motius i que els acrediti
• Informa’t i assessora’t dels teus drets: http://habitatge.barcelona/cat

ALGUNS CONSELLS DE COM ACTUAR PER PROTEGIR-TE SI ETS LLOGATER/A

• Conserva tots els rebuts de pagament
• Comprova que no et retornen el rebut del pagament del lloguer. Si es repeteix el retorn el rebut de pagament, consigna el pagament. Informació de com consignar un pagament a http://www.mjusticia.gob.es
• No ignoris cap Burofax. El temps corre igual. Actua immediatament que el rebis
• No deixis entrar a casa teva taxadors o els propietaris del teu pis. No poden entrar al domicili del llogater
• Registra el contracte de lloguer al Registre de la Propietat. Si no està registrat i el pis o la finca es ven, el nou propietari no té l’obligació de reconèixer el contracte que vas signar amb l’anterior propietari

SI VIUS EN UN PIS DE LLOGUER EN UNA FINCA D’UN/A SOL/A PROPIETÀRI/A, ALGUNS SENYALS QUE T’HAN DE POSAR ALERTA D’UN POSSIBLE CANVI EN LA PROPIETAT QUE POT TENIR EFECTES DIRECTES SOBRE EL CONTRACTE QUE TENS O LA SEVA RENOVACIÓ

• És una finca antiga d’un únic propietari en mal estat de conservació
• És una finca antiga, s’ha produït la defunció de l’antiga propietat, i hi ha nous i diversos hereus
• Ha canviat l’administració de la finca i/o de propietari de la finca
• La finca està en mal estat i/o no s’arreglen els desperfectes
• Es veuen tècnics o agents immobiliaris inspeccionant o assessorant la finca.
• Hi ha pisos buits a l’edifici que no es lloguen
• No es renoven els contractes d’altres llogaters o es renoven però amb grans pujades del lloguer.
• La propietat ofereix diners a canvi de renunciar a un contracte en vigor
• La propietat anuncia la realització d’obres importants
• Senyals de mòbbing immobiliari: tota deficiència del manteniment dels espais comuns de l’edifici (humitats, desperfectes, ascensor, llums, etc.). Denuncia-ho immediatament a: http://habitatge.barcelona/ca

LA UNIÓ VEÏNAL HA FET POSSIBLE QUE ALGUNS VEÏNS I VEÏNES HAGIN POGUT QUEDAR-SE A CASA I AL BARRI. ACONSEGUIR LA MÀXIMA UNITAT DELS VEÏNS I ACTUAR IMMEDIATAMENT HA ESTAT LA CLAU DE L’ÈXIT.

#SOM3500

ENS QUEDEM!

Descarregat l’octaveta aquí:

3500octaveta

Punt d’Informació de Fem Sant Antoni: Tots els dimecres de 17:30 a 19:30 a Calàbria 66.

Vine a veure’ns!

Més informació sobre els teus drets com a llogater/a:

Manual del llogater