Fem Sant Antoni

Quin barri volem?

Què cal saber sobre els pisos turístics?

1. Tot pis turístic HA DE TENIR LLICÈNCIA i ha d’estar inscrit en el Registre de Turisme de Catalunya.

Per comprovar si un pis turístic és legal (té llicència turística), consulteu la pàgina web de l’Ajuntament http://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/

D’acord amb el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) aprovat per l’Ajuntament de Barcelona el 6 de març de 2017, EL BARRI DE SANT ANTONI ÉS ZONA DE DECREIXEMENT: NO ES PODEN OBRIR MÉS PISOS TURÍSTICS LEGALS, NI QUAN ALGUN ABANDONI LA SEVA ACTIVITAT

2. El propietari o propietària (o el gerent del pis) HA DE FACILITAR A TOTS ELS VEÏNS UN TELÈFON per ATENDRE I RESOLDRE IMMEDIATAMENT consultes o INCIDÈNCIES relatives a l’activitat del pis turístic. Si no es comunica el telèfon als veïns individualment, s’ha d’exigir que el número es col·loqui en un lloc públic i visible a tots els veïns de l’edifici

3. Un pis turístic NO POT TENIR UNA DURARA SUPERIOR A 31 DIES

4. Els estatuts de la Comunitat (degudament inscrits en el Registre de la propietat) no han de prohibir destinar la vivenda a ús turístic.

5. No complir la normativa que regula els habitatges de pisos turístics, ÉS UNA FALTA GREU O MOLT GREU (amb multes entre €3.000-60.000, €60.000-600.000)

6. VOLS IMPEDIR QUE AL TEU EDIFICI ES CONSTITUEIXIN PISOS D’ÚS TURÍSTIC (SI CANVIA EL PLA URBANISTIC D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS A BARCELONA?

S’han de revisar els estatuts de la comunitat. Per a modificar els estatuts és necessari el vot favorable de les 4/5 part dels propietaris (article 533.25 del Codi Civil de Catalunya).  La modificació s’ha d’inscriure al Registre de la Propietat.

Lleis que regulen l’activitat dels pisos turístics:

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (ajuntament de Barcelona, 6 de març 2017)

Decret 159/2012, de 20 de novembre (publicat a DOGC núm. 6268, de 05 desembre 2012)

Llei 13/2002, de 21 de juny, Turisme de Catalunya (publicat a DCGC núm 3669, de 03 juliol 2002)

Vols saber si hi ha pisos turístics il·legals al teu edifici? Vols denunciar un pis turístic il·legal?        

COMPROVA si el pis turístic és legal o il·legal, RESOL DUBTES, i INFORMA i AVISA l’Ajuntament de Barcelona. Si el PIS TURÍSTIC ÉS IL·LEGALS ho pots denunciar en la mateixa pàgina web:

http://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/

TRUCA al telèfon dels INSPECTORS TURÍSTICS: 636 33 56 97 (de dilluns a dissabte de 8 a 21h) si DETECTEU QUE ELS TURISTES SÓN AL PIS.

Els inspectors només necessiten trobar els turistes un sol cop per començar el procés. Quan els troben, fan una acta, notifiquen al propietari o  propietària del pis que ha de cessar l’activitat HUT (habitatge d’ús  turístic) i el/la sancionen econòmicament. El/la propietari/a té un  temps per presentar al·legacions. Més endavant, si el pis segueix amb  l’activitat turística, l’ajuntament ho precintarà i seguirà  emetent multes fins que cessi l’activitat HUT.

Vols denunciar incidències (sorolls, brutícia, etc) de pisos turístics legals i il·legals?

TRUCA a la Guàrdia Urbana 092 en el moment que es produeixi la incidència. No esperis fins l’hora d’anar a dormir, perquè la Guàrdia Urbana pot trigar una hora o més en venir.

Segons la llei, entre les 22:00 i 8:00 no es pot fer soroll que pugui impedir el descans dels veïns.

Si tens por de denunciar tu mateix/a un apartament turístic a la teva finca, posa’t en contacte amb nosaltres a https://femsantantoni.wordpress.com/contacta/

A %d bloguers els agrada això: