Al·legacions i propostes de FSA i AVStAntoni al Pla d’usos de Sant Antoni [Pla especial urbanístic d’activitats de publica concurrència i altres activitats]

 

INTRODUCCIÓ

Considerem que el Pla d’usos aprovat inicialment pot permetre parar el cop de la massificació dels establiments orientats a la restauració. Entenem, però, que també calen mesures proactives per tal de facilitar iniciatives econòmiques diverses que beneficiïn i serveixin al veïnat, així com el comerç de proximitat, entès aquest com a comerç arrelat al barri i que forma part del seu teixit associatiu i també veïnal.

 

PROPOSTES

1 La diagnosi del Pla d’usos evidencia que el barri ja està en saturació pel que fa a activitats de publica concurrència: 498 de 589, i 445 de restauració! Plantegem doncs la contenció i el decreixement en zones saturades (carrer Parlament, p. e.).

 

2 El Pla d’usos ha d’incloure la contenció de les terrasses, encara que estiguin regulades per normativa pròpia. Segons allò que diu el Pla, la seva finalitat és la “regulació de la relació entre activitat d’un establiment i el seu emplaçament”. Les terrasses són inherents a l’emplaçament dels establiments de restauració, i no poden haver-hi ni 445 ni 498 terrasses. El Pla ha d’establir doncs criteris reguladors específics per a Sant Antoni, amb especial atenció en les zones pacificades o que es pacificaran. Aquests criteris regularitzadors han de tenir present la proximitat, als llocs susceptibles d’autoritzar-hi terrasses, tant d’escoles com d’objectes, materials i serveis existents que ja obstaculitzen la circulació a les voreres (parades d’autobús, quioscs, densitat d’aparcament de motos, etc.). El Pla d’usos també haurà de prohibir la utilització, per part d’hotels, hostals, edificis de pisos turístics, bars…, dels patis interiors privats de les illes de cases com a terrasses per als clients.

 

3 L’activitat d’allotjament. Amb les dades actuals de pisos turístics (legals i/o il·legals), hotels, hostels…, i atesa la manca de parc d’habitatge de lloguer al barri, el Pla d’usos ha d’incloure també aquesta activitat que el PEUAT regula. L’article 68 apartat 6, del decret 159/2012 de 20 de novembre, estableix que “l’habitatge d’us turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del sector on es troba”. L’activitat d’allotjament ha tocat sostre, com posa de manifest el PEUAT, i al barri ja no es pot sostreure més parc d’habitatge.

Comentari: Cal dirimir si els hotels, hostals i establiments similars són de concurrència pública i, en quest cas, demanar que s’incloguin al Pla. SI hi ha una normativa pròpia, veure si s’adequa a Sant Antoni. Si és així, incloure-la al Pla; si no, demanar que el Pla inclogui normativa pròpia per a Sant Antoni.

 

4 Incloure la regulació i limitació de les botigues de ‘souvenirs al Pla d’usos (d’acord a la suspensió de llicències fins l’aprovació de la modificació del pla especial d’ordenació dels establiments comercials…). Cal impedir la possibilitat de vendre un percentatge de productes de souvenirs amb llicències de negoci que no siguin exclusivament de l’activitat.

Comentari: La trampa que utilitzen certes botigues que, amb llicències de venda de roba i/o altres, venen un 20% d’objectes de ‘souvenirs’. Com espot garantir aquest percentatge –amb quina inspecció– i evitar que altres establiments dels entorns del mercat emprin aquest recurs?

 

5 Els entorns del mercat (nucli de la Superilla), un espai d’especial protecció. Avui encara no estan saturats i és vital blindar-los/protegir-los mitjançant l’enjardinament màxim i la creació d’espais pel gaudi veïnal gratuït. També cal regular-ne l’activitat comercial que s’hi vol potenciar i desenvolupar. En aquest sentit, proposem crear un àrea de conservació per als comerços arrelats i emblemàtics del barri, fent ús del dret al tempteig i retracte que l’Ajuntament de Barcelona pot exercir. Aquest recurs es pot emprar tant per als negocis més emblemàtics com per als locals buits que ocupen baixos d’edificis del barri.

Comentari: els entorns són un ‘bombonet’ per a tota mena d’activitats i llicències.

 

5 bis Per tal d’evitar el monocultiu, cal afavorir i promoure un tipus d’activitat, comercial o no, que beneficiï al barri i el veïnat. A més de potenciar el comerç de proximitat, i atesa l’escassetat de locals municipals a Sant Antoni, proposem que l’ajuntament n’adquireixi, tot exercint el dret de tempteig i retracte ja esmentat. Això permetria disposar d’equipaments molt necessaris (escola bressol, p. ex.), d’espais de coworking pels professionals que viuen al barri… Caldrà doncs cercar locals actualment buits per posar-los a disposició dels projectes de desenvolupament econòmic sostenible esmentats, amb l’Ajuntament com a intermediari, facilitant-ne el seu finançament mitjançant ajudes.

 

6 Les obres d’adequació d’un local fins a la seva obertura han de produir-se exclusivament quan tot el procés administratiu de permisos ha conclòs positivament, no quan s’ha presentat simplement la sol·licitud de permís.

Comentari: Hem palesat la permissibilitat pel que fa a l’obertura d’establiments només presentant la documentació, però sense totes les autoritzacions pertinents.

 

7 Dotació econòmica per fer efectiu el Pla d’usos.

 

8 Pla d’Inspecció per tal d’assegurar el compliment efectiu de les normatives actuals i de les que estableixi aquest Pla d’usos. El Pla ha d’especificar totes les mesures per tal d’assegurar el compliment efectiu de les normatives, com ara la contractació de més inspectors… També cal facilitar i agilitzar els tràmits de denúncia per part del veïnat, de manera que la seva atenció i la intervenció, si s’escau, sigui immediata.

Comentari: Hem constatat la insuficient o inexistent inspecció de control del compliment de la normativa actual i també els tràmits farragosos alhora de fer les denuncies. I d’això se’n beneficia sovint l’infractor. Imposar multes −de quantitats força assumibles− quan s’ha infringit la normativa esdevé un al·licient per a no complir-la. Pagar la multa i obrir el negoci com si res és pràctica comuna i els inversors dels nous negocis, ben assessorats, ja hi compten.

 

L’enllaç al Pla d’usos:

http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/pla-dusos-del-barri-de-sant-antoni-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis