paginas-desdeli101_0817_pagina_1En aquesta fase deliberativa final del procés participatiu, un recull dels anhels, suggeriments i les propostes recollides entre el veïnat que hi ha participat:

 Els nous corredors verds s’imaginen com a espais diàfans d’ús veïnal i convivencial i, per tant, al tram Tamarit/Borrell no haurien d’haver-hi marquesines/pèrgoles. (Argument: els corredors verds i les superilles formen part d’un projecte de ciutat sostenible, s’ha de mantenir un carril de circulació pel veïnat resident, i l’espai verd és la gran mancança del barri i un objectiu primordial del veïnat; l’activitat comercial dels 3 mercats s’hauria de fer preferentment dins el perímetre.)

 Pel que fa al Dominical, si per manca d’espai i raons tècniques hagués de seguir al carrer, es prioritza la zona del carrer Urgell que va de Floridablanca a Manso, doblant-ne l’espai actual fins a l’Av. Sant Antoni. En aquest supòsit, però, el veïnat de la zona exigeix que la carpa actual es retiri i que, un cop acabada l’activitat dominical, l’estructura resti oberta i sigui mínima o bé desmuntable.

 En el cas que també calgués mantenir una part de marquesines/pèrgoles al carrer per al mercat de la roba, perquè totes les parades no es puguin encabir dins el perímetre, es proposa que siguin d’estructura mínima i/o desmuntable i que també vagin al carrer Urgell; preservant en tot cas que no hi hagi marquesines a les vies verdes.

 Cal estudiar bé la vialitat tant de persones com de vehicles i l’accés al transport públic (bus), per tal d’aconseguir la millor solució possible en aquest àmbit.

Els anhels i les prioritats del veïnat s’han expressat en positiu, i en cap cas contra ningú. Les propostes i suggeriments volen cercar el consens, i se sostenen en el fet que el veïnat és qui primordialment gaudirà o patirà les conseqüències de la solució que finalment s’adopti per resoldre els conflictes d’interessos que ara legítimament hi ha plantejats.

Sembla força evident que el model de mercat que s’acabi configurant, i com s’acabin resolent els usos de l’espai exterior i dels voltants del mercat, incidirà en el model de barri i en la vida diària del veïnat de Sant Antoni.

La idea motor hauria de ser justament que els espais públics/verds són la prioritat per al barri, i que si alguna activitat comercial ha d’anar a l’espai públic sigui amb l’estructura mínima i/o desmuntable. En aquest sentit, el Dominical ha de tenir un espai suficient els diumenges, però eliminant i/o minimitzant qualsevol estructura fixa que hipotequi l’espai públic.

#SOMVEÏNAT DE SANT ANTONI!!!

Associacions i entitats de Sant Antoni demanen als veïns que “s’aixequin del sofà i diguin la seva” sobre el mercat https://t.co/XXHvaGZbNt https://t.co/TRaSTlLRaz
(https://twitter.com/btvnoticies/status/781435397805051904?s=09)

 

Anuncis