Un dels temes centrals que s’està treballant en el procés participatiu del Pla Integral de l’avinguda Paral·lel és la promoció i el desenvolupament cultural de l’avinguda i dels 3 barris. De les diverses accions plantejades destaca la recuperació del Teatre Arnau per a la cultura comunitària del Paral·lel.
En els darrers anys, la plataforma Salvem l’Arnau i l’Associació Talia Olympia han dedicat molts esforços per evitar el deteriorament de l’edifici de propietat municipal per, posteriorment, poder retornar-li la seva funció teatral alhora que convertir-lo en el centre d’interpretació de la història del Paral·lel.
Però en el marc dels debats del Pla Paral·lel s’ha constatat la necessitat d’implicar-hi més col·lectius teatrals i veïnals per aportar una visió més comunitària al nou ús de l’equipament i així poder elaborar un projecte des de diferents visons complementàries.
El divendres 10 de juliol es va constituir la Plataforma Recuperem el Teatre Arnau, cap a la cultura comunitària del Paral·lel de la qual formem part Fem Sant Antoni en una assemblea a la Plaça Raquel Meyer.
arnau
Pocs dies després, concretament el dia 31 de juliol es va tenir la 1a reunió amb la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin i amb la comissionada de Cultura, Berta Sureda a qui es va lliurar el manifest per a la recuperació del Teatre Arnau Manifest Arnau
Breu resum de la reunió:
1.- clara intenció de desbloquejar el futur de l’Arnau en aquesta legislatura i molt millor si és amb un col·lectiu veïnal
2.- bona predisposició a interlocutar amb “Recuperem Arnau” (tot i que han d’escoltar altres col·lectius interessats)
3.- Acords: 
  • Fer un estudi arquitectònic ràpid de 3 escenaris que van de menys a més complexitat: 
    • intervenció mínima per protegir l’edifici i evitar el seu deteriorament.
    • protegir + intervenció per poder usar algun petit espai de l’edifici (bar?)
    • protegir + intervenció mínima per poder fer un ús inicial i restringit de la sala. 
  • proporcionar un punt de llum estable a la pl raquel meyer i facilitar la tramitació per poder dur a terme les actuacions mensuals proposades
Amb les valoracions del cost i la viabilitat de cada supòsit ens tornarem a reunir (octubre?) i tindrem unes dades actualitzades per poder debatre i prendre alguna decisió.
Anuncis