Resum de la reunió amb l’equip directiu del nou IES Viladomat, institut de referència del barri de Sant Antoni
1.- Informació:
IES PROVISIONAL:
S’instal·laran 2 mòdul amb aules i dependències administratives al solar del xamfrà Calàbria / Consell de cent
Utilitzaran el gimnàs i el menjador d’una altra escola o IES de la zona (encara no saben quin)
El pati el faran al solar de Germanetes
El curs 2015-2016 s’obrirà amb 2 línies de 1r d’ESO (60 alumnes en total). Han tingut 102 peticions, per tant no podran atendre-les totes.
El curs 2016-2017 tindrà 4 grups: 2 de 2n ESO i 2 nous de 1r ESO (120 alumnes total)
El curs 2017 el començaran a l’edifici definitiu (es pressuposa que serà a Germanetes, malgrat hi ha gent del barri que no ho vol)
PROJECTE PEDAGÒGIC
Projecte “innovador”: Treballaran per objectius i projectes; aprenentatge com a procés; aprenentatge cooperatiu… No faran servir llibres, ni assignatures, ni especialistes purs.
Han posat l’exemple de la setmana del 8 de març (Dia Mundial de la dona) = es fixaran els objectius amb col·lectius del barri, es treballaran els projectes durant la setmana i es presentaran els resultats assolits.
EQUIP DE PROFESSORS
Hi ha un equip directiu “provisional” forma per una directora, una cap d’estudis i un secretari, una persona administrativa i fins a 7 professors que estan “dissenyant el projecte de centre”. No han estat nomenats encara, ni saben quin serà el nombre final de professors (6 o 7) però allò que tenen segur és que tots seran del grup que estan fent el projecte.
EDIFICI DEFINITIU
Es planificarà amb la intencionalitat que els patins, hort, biblioteca, sala d’actes… tingui una doble utilitat. L’educativa i la veïnal. Per això caldrà situar-los estratègicament per tenir accés directe des del carrer.
Està previst que es construeixi al solar de Germanetes, malgrat hi ha algun col·lectiu veïnal que s’hi oposa. Volen que tot l’espai Germanetes sigui un gran parc per la manca de verd al barri.
2.- VALORACIÓ 
  1. L’equip de professors fa molt bona pinta.
  2. Cal deixar treballar l’equip educatiu que està preparant el projecte de centre paral·lelament a la seva feina docent habitual
  3. Cal vetllar perquè es creï un potent consell de centre (profes, personal administratiu, pares i mares i alumnes).
  4. L’avantatge de poder crear un IES comunitàriament dona riquesa al projecte.
  5. Un IES obert a l’entorn ha d’interioritzar allò que li ofereix el barri i a l’inversa, l’IES ha d’oferir valor al barri.

3.- PROPOSTA FINAL

Per aconseguir una eficaç relació entre els col·lectius veïnals i l’IES proposem:
Crear un Consell socio-educatiu per canalitzar i ordenar la força veïnal que ha estat present a les reunions de coordinació. Amb un grup específic de coordinació entre els educadors de l’IES, els educadors dels esplais i caus del barri i els pares i mares.
Anuncis