En el marc del Grup de treball Compartit Paral·lel reunit el dimecres, 18 de febrer de 2015
A.- Posicionament inicial de Fem Sant Antoni
 • Felicitar-nos col·lectivament per haver convertit una comissió de seguiment tancada en un Espai de Treball Compatit Obert
 • Satisfacció en comprovar que la proposta de procés participatiu presentat per la Plataforma Som Paral·lel hagi estat la base del procés que es presenta
 • Apostem per Prioritzar la Planificació completa interdisciplinar (mal dita integral) de tota l’avinguda (de Port a Pl. Esp) i carrers del voltant.
 • Que no es treballi res a curt termini que pugui condicionar la Planificació integral. No concedir noves llicències, ni fer noves actuacions.
 • Que la nova planificació es faci posant els veïns i les seves necessitats en el centre del debat.
 • Que la nova planificació es faci amb la participació directa dels veïns superant el marc de l’ETC.
 • Que la planificació integral treballi, com a mínim els àmbits:
  • Via Verda i amable que afavoreixi el benestar dels veïns (poder llegir el diari en mig del verd a l’ombra d’un arbre i sense l’obligació de consumir)
  • Planificació socio-cultural que doni identitat a l’Avinguda (els fanals multifuncionals no han de ser la base identitària) 
  • Garantir comerç de proximitat, divers i equilibrat
  • Reduir la mobilitat per una ciutat més neta i sostenible, potenciant el transport públic
  • Revertir el caràcter de frontera convertint el Paral·lel en una passarel·la que uneixi els barris
 • Que el resultat sigui vinculant
 
B.- Posicionament sobre les propostes a curt termini a debat en la 1a fase del procés. 
 • donar nom als 6 plans (és com el nomenclator municipal anomena a les voreres ampliades) Es dona per segur Pepe Rubianes i Viladomat i cal decidir participativament els altres 4 en 2 mesos
 • normativa d’ordenació de terrasses

Com que prioritzem el debat a llarg termini del Pla Integral proposem no entrar en el debat de donar noms als plans quan encara no hem consensuat la identitat de l’Avinguda. No hi ha cap pressa. No es tracta de carrers que el carter necessiti situar al mapa. Son simples voreres ampliades.

 
Que la normativa d’ordenança de terrasses es treballi en un grup específic en el marc de l’ETC. Així no interferirà en l’objectiu principal de treballar per la Planificació Integral donat que el calendari proposat està molt atapeït i els terminis són molt curts amb tempo veïnal.
Anuncis