10 de febrer. Acció al CAP Manso contra la privatització de la sanitat i per un accés universal a l’atenció sanitària organitzada per Jo Si Sanitat Universal, Tancada Clínic, Fem Sant Antoni, la FAVB, treballadores del CAP de Manso.

NO VOLEM QUE EL DRET A LA SALUT SERVEIXI PER FER NEGOCI
Des del 2011 el pressupost destinat a sanitat pública ha disminuït un 20%. S’han tancat serveis, quiròfans i s’ha reduït personal, tant als hospitals com als centres d’atenció primària.
Paral·lelament s’han incrementat les llistes d’espera, la contractació de serveis a entitats amb ànim de lucre i les assegurances a mútues privades.
Volen desprestigiar els centres sanitaris públics per fomentar els privats.
La salut és un dret i no hem de permetre que:
– Redueixin el personal sanitari.
– Enviïn pacients de la sanitat pública a la privada.
– Impedeixin l’accés a part de la població.
– Fomentin l’exclusió d’atenció i tractament per motius econòmics
És necessari lluitar conjuntament i aconseguir: SANITAT100X100 PÚBLICA, UNIVERSAL I DE QUALITAT
Vídeo de l’acció a Manso
Anuncis